• Thông tin hành khách phải chính xác, nếu không sẽ không thể lên xe hoặc hủy/đổi vé
  • Điểm đón/trả phải nằm trong quy định về điểm đón trả của Đồng Hành Limousine. Nếu không phải nằm trong khu vực quy định, chúng tôi sẽ chỉ đón/trả tại điểm quy định gần nhất
  • Quý khách có 30 phút để thanh toán vé, sau 30 phút nếu không hoàn thành hệ thống sẽ tự động hủy vé của quý khách
  • Quý khách không được đổi/trả vé vào các ngày Lễ, Tết.
  • Quý khách hủy vé sẽ áp dụng chính sách như sau: hủy trước 24h – không mất phí, hủy từ 24h-8h trước khởi hành – mất 30% phí, hủy từ 8h-4h trước khởi hành – mất 50% phí, hủy dưới 4 tiếng trước khởi hành sẽ mất 100% phí hủy (phí hủy tính trên tổng giá vé, không tính khuyến mãi).